Monday, June 6, 2011     17:19

Din Trygghet

Er trygghet är det viktigaste för oss

Ert hem är något av det viktigaste för Er. Att ni känner er trygga när vi utför våra tjänster är det viktigaste för oss.

Vi jobbar på ett sätt som gör att samma person från oss kommer till er och utför överenskomna tjänster varje gång. Om den personen inte kan komma pga t ex sjukdom så sätter vi in en vikarie som fått information av ordinarie person. Vi presenterar gärna personen för er i förväg som ett steg i att göra er tryggare.

Garanti

Alla våra medarbetare:

- arbetar enligt kvalitetspolicyn
- är olycksfallsförsäkrade
- har genomgått internutbildning
- följer kundönskemålsdatabasen

Samma person varje gång

Vi jobbar på ett sätt som gör att samma person från oss kommer till er och utför överenskomna tjänster varje gång. Om den personen inte kan komma pga t ex sjukdom så sätter vi in en vikarie som fått information av ordinarie person. Vi presenterar gärna personen för er i förväg som ett steg i att göra er tryggare.

CLEANCAP har en väl utarbetad Kvalitetspolicy.

Ni har även möjlighet att få tillgång till referenser.

Vi arbetar med 100% Nöjd kund Garanti

Det betyder att du som kund kan meddela oss om du inte är nöjd. Vi kommer då tillbaka inom 48 timmar och löser det du inte är nöjd med. Du som kund ska alltid känna en trygghet i att vi jobbar tills du bli nöjd.

Vill du ha nyhetsbrev och erbjudanden?

Telefon

Följ oss

Adress

CLEANCAP
Box 5223
102 45 Stockholm